Ako je Uključeno izabrano, nove fotografije će se automatski otpremiti na pametan uređaj (ako fotoaparat nije trenutno povezan na pametni uređaj, fotografije će se obeležiti za otpremanje i biće otpremljene sledeći put kada se bežična veza uspostavi). Filmovi se ne otpremaju. Ako izaberete Isključeno kada su slike izabrane za otpremanje, potvrdni dijalog će se prikazati; da biste uklonili oznaku otpremanja sa svih slika, markirajte Da i pritisnite J.

Označavanje otpremanja

Ne više od 1000 fotografija neće biti obeležene za otpremanje u isto vreme.

Pre zamene ocenjivanja fotografija koje su obeležene za otpremanje, izaberite Onemogući za Bluetooth > Mrežna veza ili se prebacite na isključivanje bežičnog povezivanja birajući Omogući za Režim rada u avionu.