Ako je Uključeno izabrano, prikaz informacija će se pojaviti na monitoru kada se fotoaparat uključi. Ako nijedna operacija nije izvršena za period izabran za Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora) > Prikaz informacija, prikaz će se isključiti ali može da se povrati pritiskajući do pola a zatim okidajući dugme okidača. Ako je Isključeno izabrano, prikaz informacija može da se pregleda pritiskajući R dugme.