Dodajte informacije o autorskim pravima na nove fotografije čim se snime. Informacije o autorskim pravima mogu da se vide u NX Studio Info (Informacije) jezičku.

Umetnik: Unesite ime fotografa kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta). Imena fotografa mogu da budu do 36 karaktera dugačka.

Autorska prava: Unesite ime nosioca autorskog prava kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta). Imena nosioca autorskog prava mogu da budu do 54 karaktera dugačka.

Priložite informacije o autorskom pravu: Izaberite ovu opciju da biste priložili informacije o autorskom pravu na sve naredne fotografije. Priloži inf. o aut. pravima može da se uključi ili isključi tako što će se markirati i pritisnuti 2. Nakon biranja željenog podešavanja, pritisnite J da biste izašli.

Informacije o autorskim pravima

Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu autora ili imena nosioca autorskih prava, postarajte se da Priloži inf. o aut. pravima nije izabrana i da su polja Autor i Autorsko pravo prazna pre nego što pozajmite ili date fotoaparat drugoj osobi. Nikon ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili rasprave do kojih dolazi usled korišćenja opcije Informacije o autorskim pravima.