เลือกช่วงความถี่ที่ไมโครโฟนในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอกจะตอบสนอง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

S

[ช่วงกว้าง]

บันทึกช่วงความถี่กว้าง เลือกสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เสียงดนตรีไปจนถึงเสียงจอแจบนถนนในเมือง

T

[ช่วงเสียงพูด]

เลือกสำหรับเสียงของคน