เลือกว่าจะเปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือไม่

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เปิด]

  • เปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

  • ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ไม่ได้ในโหมด EFCT หรือที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p หรือ 1920 × 1080 (สโลว์โมชัน)

  • โปรดทราบว่าเมื่อระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น [เปิด] มุมมองของภาพจะลดลง ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  • ค่าความไวแสงสูงสุดสำหรับการบันทึกภาพยนตร์จะอยู่ที่ ISO 51200

[ปิด]

ปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์