Je-li vybrána možnost Vypnuto, pracuje osvětlení (podsvícení) kontrolního panelu a tlačítek pouze při otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D. Je-li vybrána možnost Zapnuto, osvětlení zůstává aktivní během činnosti časovače pohotovostního režimu. Bez ohledu na vybranou možnost se osvětlení vypne při stisknutí tlačítka spouště; je-li vybrána možnost Zapnuto, obnoví se osvětlení po zdvihnutí prstu z tlačítka spouště. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vyberte možnost Vypnuto.

Osvětlení tlačítek

1 Tlačítko T
2 Tlačítko U
3 Tlačítko I
4 Tlačítko Y
5 Značka voliče snímacích režimů

6 Tlačítko G
7 Tlačítko L (Z/Q)
8 Tlačítko X
9 Tlačítko W (M)
10 Tlačítko J
11 Tlačítko K
12 Tlačítko O (Q)

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence