Tato položka určuje funkce ovládacích prvků fotoaparátu, a to buď samostatných, nebo v kombinaci s příkazovými voliči, při otočení voliče živého náhledu do polohy 1 v režimu živého náhledu.

Stisknutí

Pro určení funkce následujících ovládacích prvků vyberte požadovanou možnost a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče:

0 Tlačítko Pv
v Tlačítko Fn1
x Tlačítko Fn2
8 Střed pomocného voliče
G Tlačítko spouště

„Stisknutí“ a „Stisknutí + ovladače“

Některé funkce nelze v případě některých ovládacích prvků přiřazovat současně oběma položkám „stisknutí“ a „stisknutí + ovladače“. Přiřazení funkce položce „stisknutí“ v okamžiku, kdy je již daná funkce přiřazena položce „stisknutí + ovladače“, nastaví položku „stisknutí + ovladače“ na možnost Žádná, zatímco přiřazení funkce položce „stisknutí + ovladače“ v okamžiku, kdy je již přiřazena položce „stisknutí“, nastaví položku „stisknutí“ na možnost Žádná.

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Položka 0 v x 8 G
tMotor. nast. clony (otevření)
qMotor. nast. clony (zavření)
iKorekce expozice +
hKorekce expozice –
rIndexování
sZobr. provoz. info. pro fotogr.
BExp. paměť/blok. zaostření
CPouze expoziční paměť
EExpoziční paměť (trvalá)
FPouze blokování zaostření
CFotografování
1Záznam videosekvencí
Žádná

K dispozici jsou následující možnosti:

Motorické nastavení clony

Motorické nastavení clony je k dispozici pouze v expozičních režimech A a M a nelze je použít během zobrazení provozních informací pro fotografování (symbol 6 indikuje nemožnost použití motorického nastavení clony). Během nastavování clony může blikat obraz.

„Záznam videosekvencí“

Při výběru možnosti Záznam videosekvencí v položce Tlačítko spouště není k dispozici intervalové snímání.

Stisknutí + ovladače

Chcete-li vybrat funkce následujících ovládacích prvků v kombinaci s příkazovými voliči, vyberte požadovanou možnost a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče:

1 Tlačítko Pv + y
w Tlačítko Fn1 + y
9 Střed pomocného voliče + y

Stisknutím těchto ovládacích prvků a otáčením příkazového voliče lze volit následující funkce:

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence