Tato položka určuje, která nastavení jsou ovlivněna při výběru možnosti Expoziční a zábleskový bracketing nebo Expoziční bracketing v položce Nastavení bracketingu v menu fotografování v manuálním expozičním režimu.

Zábleskový bracketing pracuje pouze v kombinaci s řízením záblesku i-TTL a qA (Auto aperture). Pokud je vybráno jiné nastavení než Záblesková expozice a nepoužije se blesk, zůstává citlivost ISO fixována při použití automatické regulace citlivosti ISO na hodnotě nastavené pro první snímek (0 Nastavení citlivosti ISO).

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence