Při pořízení snímku vytvoří fotoaparát název souboru přičtením číslice jedna k poslednímu použitému číslu souboru. Tato položka určuje, jestli číslování souborů pokračuje při vytvoření nové složky, naformátování paměťové karty nebo vložení nové paměťové karty do fotoaparátu od posledního použitého čísla.

Pořadí čísel souborů

Má-li aktuální složka číslo 999 a obsahuje 5 000 snímků nebo snímek s číslem 9999, zablokuje se závěrka a nelze zhotovit žádné další snímky (pokud fotoaparát vypočte, že by počet souborů potřebných pro zaznamenání videosekvence maximální délky způsobil výskyt více než 5 000 souborů ve složce nebo soubor s číslem nad 9999, může se navíc zablokovat záznam videosekvencí). V takovém případě vyberte možnost Reset v uživatelské funkci d7 (Pořadí čísel souborů) a poté buďto naformátujte aktuální paměťovou kartu a/nebo vložte novou paměťovou kartu.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence