Ve výchozím nastavení Správná exp./podexp./přeexp. (H) je prováděn bracketing expozice, zábleskové expozice a vyvážení bílé barvy v následujícím pořadí: nejprve je pořízen nemodifikovaný snímek, poté snímek s nejnižší hodnotou a následně snímek s nejvyšší hodnotou. Je-li vybrána možnost Podexp./správná exp./přeexp. (I), probíhá sekvence bracketingu od nejnižší po nejvyšší hodnotu. Tato položka nemá vliv na bracketing ADL.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence