Výběr možnosti Ano umožní otáčením příkazového voliče po uvolnění tlačítka provádět nastavení, která jsou za normálních okolností prováděna stisknutím a podržením tlačítka E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U nebo tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením příkazového voliče. To platí rovněž pro ovládací prvky, kterým byla přidělena funkce Active D-Lighting, Opožděné spuštění závěrky, Vyvážení bílé barvy nebo Expoziční režim jako možnost „stisknutí + ovladače“ v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků) a pro ovládací prvky, kterým byla přidělena funkce Active D-Lighting, Opožděné spuštění závěrky, Citlivost ISO, Expoziční režim, Korekce expozice nebo Měření expozice pomocí uživatelské funkce f10 (Funkce tlačítek na MB-D18, 0 f10: Funkce tlačítek na MB-D18). Nastavování končí opětovným stisknutím uvedených tlačítek, namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo doběhnutím časovače pohotovostního režimu.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence