Je-li vybrána možnost (W), zobrazuje se indikace expozice na kontrolním panelu, v hledáčku a na obrazovce informací se zápornými hodnotami vlevo a kladnými hodnotami vpravo. Vyberete-li možnost (V), zobrazí se kladné hodnoty vlevo a záporné hodnoty vpravo.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence