Izaberite tip kompresije i bitsku dubinu za NEF (RAW) fotografije.

NEF (RAW) kompresija

NEF (RAW) bitska dubina