Podesite balans bele da odgovara svetlosnom izvoru.

Opcija Opis
vAutomatski Balans bele je automatski prilagođen za optimalne rezultate sa najviše izvora svetla. Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili D objektiva. Ako opcioni blic okine, rezultati su prilagođeni na odgovarajući način.
  Zadrži belo (smanji tople boje)
Normalna
Zadrži tople boje osvetljenja
DAutomatski za prirodnu svetlost Balans bele je prilagođen za prirodno svetlo, proizvodi boje koje su bliže onima koje vidi golo oko.
JInkandescentno Koristite pod inkadescentnom svetlošću.
IFluorescentno Koristite sa:
  Lampe sa natrijumovom parom Lampama sa natrijumovom parom (mogu da se nađu u sportskim halama).
Toplo belo fluorescentno Toplim belim fluorescentnim svetlima.
Belo fluorescentno Belim fluorescentnim svetlima.
Hladno belo fluorescentno Hladnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno belo fluorescentno Dnevnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno fluorescentno Dnevnim fluorescentnim svetlima.
Živina para sa visok. temp. boje Izvorima svetla visoke temperature boje (npr. lampe sa živinom parom).
HDirektna sunčeva svetlost Koristite sa subjektima koji su osvetljeni od strane direktne sunčeve svetlosti.
NBlic Koristite sa opcionim blicevima.
GOblačno Koristite na dnevnom svetlu kada je oblačno napolju.
MHlad Koristite na dnevnom svetlu sa subjektima u hladu.
KIzaberi temperaturu boje Birajte temperaturu boje sa liste vrednosti.
LZapamćena manuelna postavka Koristite subjekta, izvor svetlosti ili postojeće fotografije kao referencu za balans bele.