„Vinjetiranje“ je pad svetline na krajevima fotografije. Kontrola vinjetiranja smanjuje vinjetiranje za tip G, E i D objektive (PC objektivi nisu uključeni). Njegove efekti se razlikuju od objektiva do objektiva i najvidljiviji su pri maksimalnom otvoru blende. Birajte između Visoko, Normalno, Nisko i Isključeno.

Kontrola vinjetiranja

U zavisnosti od scene, uslova fotografisanja i tipa objektiva, TIFF i JPEG slike mogu da pokažu šum (fog šum) ili varijacije u perifernoj svetlini, dok korisnički Picture Controls i zapamćena postavka Picture Controls koji su bili modifikovani iz podrazumevanih podešavanja ne moraju da proizvedu željeni efekat. Snimite probne snimke i pogledajte rezultate na monitoru. Kontrola vinjetiranja se ne odnosi na filmove ili višestruke ekspozicije.