АФ аумағының режимі ретінде АФ аумағын автоматты түрде таңдау таңдалғанда, фотокамера адам портреттік нысандарды немесе иттерді және мысықтарды анықтайды ма және олардың беттерін немесе олардың беттерін және көздерін фокустайды ма, соны таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы) Адам портреттік нысанды анықтағанда фотокамера нысанның көздерінің біреуіне немесе екіншісіне, я болмаса көздер анықталмаса, нысанның бетіне фокусталады.
Face detection on (Бетті анықтау қосулы) Портреттік нысанды анықтағанда фотокамера нысанның бетінде автоматты түрде фокусталады.
Animal detection (Жануарды анықтау) Итті немесе мысықты анықтағанда фотокамера нысанның көздерінің біреуіне немесе екіншісіне, я болмаса көздер анықталмаса, нысанның бетіне фокусталады.
Off (Өшірулі) Бет пен көзді анықтау өшірілген.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм