Келесі фокустау нүктесі дисплейінің параметрлері арасынан таңдаңыз:

  • Manual focus mode (Қолмен реттелетін фокус режимі): қолмен реттелетін фокус режимінде белсенді фокустау нүктесін көрсету үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз, фокустау нүктесін тек фокустау нүктесін таңдау кезінде көрсету үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
  • Dynamic-area AF assist (Динамикалық аумақ АФ көмекшісі): On (Қосулы) күйі таңдалған болса, таңдалған фокустау нүктесі де, қоршаған фокустау нүктелері де динамикалық аумақ АФ режимінде көрсетіледі. Тек таңдалған фокустау нүктесін көрсету үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм