ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару қосулы кезде фотокамера жарқыл деңгейін қалай реттейтінін таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
e Subject and background (Нысан және фон) Фотокамера ISO сезімталдықты реттегенде негізгі нысанды да, артқы фон жарығын да ескереді.
f Subject only (Тек нысан) ISO сезімталдық тек негізгі нысанның дұрыс жарық астында ұсталуын қамтамасыз ету үшін реттеледі.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм