Экспозиция түзетілімі пайдаланылғанда фотокамера жарқыл деңгейін қалай реттейтінін таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
YE Entire frame (Бүкіл кадр) Жарқыл деңгейі де, экспозиция түзетілімі де реттеліп, бүкіл кадрда экспозицияны өзгертеді.
E Background only (Тек фон) Экспозиция түзетілімі тек артқы фонға қолданылады.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм