Әрекеттер орындалмағанда басқару панелі және фотокамера дисплейлері қанша уақыт бойы қосулы болатынын таңдаңыз. Playback (Ойнату), Menus (Мәзірлер), Image review (Кескінді тексере қарау) және Standby timer (Күту режимінің таймері) үшін әртүрлі параметрлерді таңдауға болады. Бұлардың соңғысы суретке түсіру кезінде әрекеттер орындалмаса монитор немесе көріністапқыш дисплейі және басқару панелі қанша уақыт бойы қосулы қалатынын анықтайды (монитор мен көріністапқыш күту режимінің таймері бітуіне бірнеше секунд қалғанда күңгірттенеді). Батареяның жарамды мерзімі ұзағырақ болуы үшін қысқарақ қуатты өшіруді кешіктірулерді таңдаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм