Фотосуреттер үшін пайдаланылатын ысырма түрін таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
O Auto (Автоматты) Фотокамера ысырма жылдамдығына сай ысырма түрін автоматты түрде таңдайды. Электронды алдыңғы перде ысырмасы ысырманың баяу жылдамдықтарында фотокамера дірілі тудыратын бұлдыратуды азайту үшін пайдаланылады.
P Mechanical shutter (Механикалық ысырма) Фотокамера барлық фотосуреттер үшін механикалық ысырманы пайдаланады.
x Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы) Фотокамера барлық фотосуреттер үшін электронды алдыңғы перде ысырмасын пайдаланады.

«Mechanical shutter (Механикалық ысырма)»

Mechanical shutter (Механикалық ысырма) кейбір объективтерде қолжетімді емес.

«Electronic Front-Curtain Shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы)»

Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы) таңдалған кезде қолжетімді ең жылдам ысырма жылдамдығы — 1/2000 с.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм