Автофокус режимінде объективтің фокустау сақинасын қолмен реттелетін фокус үшін пайдалануға болатын-болмайтынын таңдаңыз. Төмендегі параметрлерден таңдаңыз.

  • Enable (Қосу): автофокусты ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда объективтің фокустау сақинасын айналдыру арқылы қайта анықтауға болады (қолмен қайта анықтау бар автофокус). Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басқаннан кейін түймешікті жартылай басып тұрыңыз және фокусты фокустау сақинасын пайдаланып реттеңіз.
  • Disable (Өшіру): автофокус режимі таңдалған тұрғанда объективтің фокустау сақинасын қолмен реттелетін фокус үшін пайдалану мүмкін емес.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм