Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде бір қатарынан түсіруде түсіруге болатын кадрлардың ең көп санын 1 және 200 арасындағы кез келген мәнге орнатуға болады. Таңдалған параметрге қарамастан, S немесе M режимінде 1 с немесе баяуырақ ысырма жылдамдығы таңдалғанда бір қатарда түсіруге болатын фотосуреттердің санына шектеу жоқ екенін ескеріңіз.

Жад буфері

d2 қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан, жад буфері толғанда суретке түсіру баяулайды (r00).

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм