MTR > under > over (MTR > кем > артық) (H) әдепкі параметрінде экспозиция, жарқыл және ақ түс балансының брекетингі келесі ретпен орындалады: алдымен өзгертілмеген сурет, содан кейін мәні ең төмен сурет, содан кейін мәні ең жоғары сурет түсіріледі. Under > MTR > over (Кем > MTR > жоғары) (I) параметрі таңдалса, суретке түсіру ең төменнен ең жоғары мәнге қарай ретпен орындалады. Бұл параметр ADL брекетингіне еш әсер етпейді.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм