Shutter speed lock (Ысырма жылдамдығының құлпы) үшін On (Қосулы) күйін таңдау ысырма жылдамдығын S немесе M режимінде қазіргі уақытта таңдалған мәнде құлыптайды. On (Қосулы) мәнін Aperture lock (Апертура құлпы) үшін таңдау апертураны A немесе M режимінде қазіргі уақытта таңдалған мәнде құлыптайды. Ысырма жылдамдығы немесе апертура құлпы қосулы кезде O белгішесі көрсетіледі. P режимінде ысырма жылдамдығы және апертура құлпы қолжетімді емес.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм