(W) таңдалған болса, экспозиция индикаторы теріс мәндер сол жақта және оң мәндер оң жақта орналастырылып көрсетіледі. Оң мәндерді сол жақта және теріс мәндерді оң жақта көрсету үшін (V) параметрін таңдаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм