Ақ түс балансы, Picture Control режимдері және экспозиция түзетілімі сияқты параметрлерге енгізілген өзгертулер фотосурет режимінде түске және жарықтыққа қалай әсер ететінін алдын ала қарау үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз немесе оңай көру үшін жарықтық пен реңкті реттеу үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз (таңдалған параметрге қарамастан, жоғарыда аталған параметрлердің әсерлері бейнефильм режимінде әрқашан көрінеді). Off (Өшірулі) күйі таңдалғанда g белгішесі көрсетіледі.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм