Бейнефильм режимі үшін фокустау жылдамдығын таңдаңыз. Таңдалған параметр қашан қолданылатынын таңдау үшін When to apply (Қолданатын жағдай) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз. Always (Әрқашан) (таңдалған параметр фотокамера бейнефильм режимінде кезде қолданылады) және Only while recording (Тек жазу кезінде) (таңдалған параметр тек жазу орындалып жатқанда қолданылады; басқа жағдайларда фокустау жылдамдығы «+5» немесе басқа айтқанда, мүмкіндігінше тез болады) арасынан таңдаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм