Қолмен реттелетін фокустау нүктесін таңдау үшін қол жетімді фокустау нүктелерінің санын таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
R All points (Барлық нүктелер) Ағымдағы АФ аумағының режимінде қолжетімді әрбір фокустау нүктесін таңдауға болады.
I Every other point (Әрбір екінші нүкте) Қолжетімді фокустау нүктелерінің саны төрттен үшке азаяды (Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (Қ)) режимінде қолжетімді фокустау нүктелерінің саны өзгермейді). Фокустау нүктесін жылдам таңдау үшін пайдаланыңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм