«Кең» (пейзаждық) бағдар, фотокамера 90° сағат тілімен бұрылған «тік» (портреттік) бағдар және фотокамера 90° сағат тіліне кері бұрылған «тік» бағдар үшін бөлек фокустау нүктелерін таңдауға болатын-болмайтынын таңдаңыз.

Фотокамераның бағдарына қарамастан бірдей фокустау нүктесін таңдау үшін No (Жоқ) жауабын таңдаңыз.

Фотокамера 90° сағат тілінің бағытына қарсы бұрылған

Пейзаждық (кең) бағдар

Фотокамера 90° сағат тілінің бағытымен бұрылған

Бөлек фокустау нүктесін таңдауды қосу үшін Yes (Иә) жауабын таңдаңыз.

Фотокамера 90° сағат тілінің бағытына қарсы бұрылған

Пейзаждық (кең) бағдар

Фотокамера 90° сағат тілінің бағытымен бұрылған

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм