Фотокамераның азғантай ғана қозғалысы суреттерді бұлдыратуы мүмкін жағдайларда ысырманы босату түймешігін басқаннан кейін шамамен 0,2–3 секундқа кідіртілуі мүмкін.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм