Ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын, түсірілетін кадрлар санын және өздігінен түсіруді реттейтін таймер режиміндегі кадрлар арасындағы аралықты таңдаңыз.

  • Self-timer delay (Өздігінен түсіруді реттейтін таймердің кешігуі): ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын таңдаңыз.
  • Number of shots (Түсірілімдер саны): ысырманы босату түймешігін басқан сайын түсірілетін түсірілімдер санын таңдау үшін 1 және 3 түймешіктерін басыңыз.
  • Interval between shots (Түсірілімдер арасындағы аралық): Number of shots (Түсірілімдер саны) мәні 1-ден үлкенірек кездегі түсірілімдер арасындағы аралықты таңдаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм