P немесе A режимінде алдыңғы немесе артқы пердемен синхрондау пайдаланған кезде қолжетімді ең баяу ысырма жылдамдығын таңдаңыз (таңдалған параметрге қарамастан, S және M режимдерінде немесе баяу синхрондау, артқы пердемен баяу синхрондау немесе баяу синхрондау бар қызыл көз әсерін азайту жарқыл параметрлерінде ысырма жылдамдықтары 30 с дейін баяу бола алады).

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм