Бұл параметрді фотокамера таңдаған экспозиция мәнін дәл реттеу үшін пайдаланыңыз. Әрбір өлшеу әдісі үшін экспозицияны +1 және –1 ЭМ аралығынан 1/6 ЭМ қадамдарымен бөлек дәл өлшеуге болады.

Экспозицияны дәл реттеу

Экспозицияны дәл реттеу қосулы кезде экспозиция түзетілімі (E) белгішесі көрсетілмейді. Экспозиция қаншалықты өзгертілгенін анықтаудың жалғыз жолы — мөлшерді дәл реттеу мәзірінде көру.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм