Επιλέξτε εάν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες πριν την εστίαση της κάμερας όταν είναι επιλεγμένο το AF-S .

Επιλογή

Περιγραφή

G

[ Απελευθέρωση ]

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης (προτεραιότητα απελευθέρωσης).

F

[ Εστίαση ]

Οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν μόνο όταν η κάμερα είναι εστιασμένη (προτεραιότητα εστίασης).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο