Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.

Επιλογή

Περιγραφή

e

[ Θέμα και φόντο ]

Η κάμερα λαμβάνει υπόψη τόσο το κύριο θέμα όσο και τον φωτισμό του φόντου κατά τη ρύθμιση της ευαισθησίας ISO.

f

[ Μόνο θέμα ]

Η ευαισθησία ISO ρυθμίζεται μόνο για να διασφαλιστεί ότι το κύριο θέμα είναι σωστά εκτεθειμένο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο