Η ταχύτητα με την οποία η κάμερα περνά μέσα από τα σημεία εστίασης ενώ πατιέται ο πολυ-επιλογέας ή ο υπο-επιλογέας μπορεί να επιλεγεί μεταξύ [ Χαμηλό ], [ Κανονικό ] και [ Υψηλό ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο