Επιλέξτε το εύρος τόνου που εμφανίζεται με ένα μοτίβο ζέβρας όταν πατηθεί ένα στοιχείο ελέγχου που είχε εκχωρηθεί προηγουμένως [ Εύρος τόνου μοτίβου ]. Εάν είναι επιλεγμένο το [ Highlights ] ή [ Mid-tones ], πατώντας το χειριστήριο θα εμφανιστεί ένα μοτίβο ζέβρας μόνο σε περιοχές στο επιλεγμένο εύρος τόνων. πατώντας το κουμπί για δεύτερη φορά κρύβεται το μοτίβο ζέβρας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο