Επιλέξτε πώς η κάμερα θα εμφανίζει τις πληροφορίες φωτεινότητας στη λειτουργία βίντεο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ιστόγραμμα ]

Ενεργοποιήστε το ιστόγραμμα RGB.

[ Οθόνη κυματικής μορφής ]

Η κάμερα εμφανίζει μια οθόνη κυματομορφής. Η οθόνη μπορεί να εμφανιστεί σε δύο διαφορετικά μεγέθη.

[ Παρακολούθηση κυματικής μορφής (μεγάλο) ]

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο