Επιλέξτε το μήκος της καθυστέρησης απελευθέρωσης κλείστρου, τον αριθμό των λήψεων και το διάστημα μεταξύ των λήψεων στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη ]

Επιλέξτε το μήκος της καθυστέρησης λήψης.

[ Αριθμός βολών ]

Πατήστε 1 και 3 για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης. επιλέξτε από τιμές από 1 έως 9.

[ Διάστημα μεταξύ βολών ]

Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των βολών όταν το [ Αριθμός βολών ] είναι μεγαλύτερο από 1.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο