Επιλέξτε τον αριθμό των διαθέσιμων σημείων εστίασης για χειροκίνητη επιλογή σημείου εστίασης όταν έχει επιλεγεί μια επιλογή διαφορετική από το [ Αυτόματη εστίαση AF ] για τη λειτουργία περιοχής AF.

Επιλογή

Περιγραφή

4

[ Όλα τα σημεία ]

Μπορεί να επιλεγεί κάθε σημείο εστίασης που είναι διαθέσιμο στην τρέχουσα λειτουργία περιοχής AF. Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία περιοχής AF.

5

[ Εναλλασσόμενα σημεία ]

Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων εστίασης μειώνεται στο ένα τέταρτο του διαθέσιμου αριθμού όταν έχει επιλεγεί το [ Όλα τα σημεία ]. Χρησιμοποιήστε το για γρήγορη επιλογή σημείου εστίασης. Ο αριθμός των διαθέσιμων πόντων για το [ Pinpoint AF ] δεν επηρεάζεται.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο