Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογή

Περιγραφή

YE

[ Ολόκληρο το πλαίσιο ]

Η κάμερα προσαρμόζει τόσο το επίπεδο του φλας όσο και την έκθεση. Αυτό αλλάζει την έκθεση για ολόκληρο το καρέ.

E

[ Μόνο φόντο ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης προσαρμόζεται μόνο για το φόντο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο