Επιλέξτε τις οθόνες του εικονοσκοπίου που είναι προσβάσιμες πατώντας το κουμπί DISP στη λειτουργία βίντεο.

  • Επισημάνετε στοιχεία ([ Οθόνη 2 ] ή [ Οθόνη 3 ]) και πατήστε το J για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ). Μόνο οι οθόνες που επισημαίνονται με ένα σημάδι ( M ) είναι προσβάσιμες πατώντας το κουμπί DISP κατά τη λήψη. Η [ Οθόνη 1 ] δεν μπορεί να αποεπιλεγεί.

  • Για να επιλέξετε ενδείξεις που εμφανίζονται στις οθόνες [ Display 1 ] έως [ Display 3 ] , επισημάνετε την αντίστοιχη επιλογή και πατήστε 2 . Στη συνέχεια, μπορείτε να επισημάνετε στοιχεία και να πατήσετε το J για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ). Εκτός από τα [ Στοιχεία ελέγχου αφής ], οι επιλογές είναι ίδιες με εκείνες για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση g15 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ] ( g15: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ).

  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε G .

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο