Επιλέξτε εάν η έκθεση θα προσαρμόζεται για τα πρόσωπα των ανθρώπινων θεμάτων πορτρέτου που ανιχνεύονται από την κάμερα όταν έχει επιλεγεί το [ Matrix metering ].

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Η κάμερα προσαρμόζει την έκθεση για τα πρόσωπα.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Η έκθεση δεν προσαρμόζεται ανάλογα με το αν έχουν εντοπιστεί πρόσωπα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο