Επιλέξτε τον ρόλο που έχει αντιστοιχιστεί στην κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω ή μετακινήστε τις κινήσεις προς τα αριστερά και προς τα δεξιά κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου.

Μετακίνηση προς τα πάνω/Κάτω

Επιλέξτε τη λειτουργία που εκτελείται με το κούνημα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επιλογή

Περιγραφή

c

[ Βαθμολογία ]

Αντιστοιχίστε στην τρέχουσα εικόνα μια προεπιλεγμένη βαθμολογία. Η βαθμολογία μπορεί να επιλεγεί πατώντας 2 .

K

[ Επιλογή για μεταφόρτωση στον υπολογιστή ]

Επισημάνετε την τρέχουσα εικόνα για αποστολή κατά προτεραιότητα σε υπολογιστή.

N

[ Επιλογή για μεταφόρτωση (FTP) ]

Επισημάνετε την τρέχουσα εικόνα για αποστολή κατά προτεραιότητα σε διακομιστή FTP.

g

[ Προστασία ]

Προστατέψτε την τρέχουσα εικόνα.

W

[ Φωνητικό σημείωμα ]

Μετακινήστε το για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος. Εάν υπάρχει ήδη ένα σημείωμα για την τρέχουσα εικόνα, το χτύπημα ξεκινάει την αναπαραγωγή του υπάρχοντος σημειώματος. Πατήστε το J για να τερματίσετε την εγγραφή ή την αναπαραγωγή.

[ Κανένα ]

Το τίναγμα πάνω ή κάτω δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

  • Οι εικόνες που επιλέγονται με το κτύπημα προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν έχουν επιλεγεί τα [ Βαθμολογία ], [ Επιλογή για μεταφόρτωση στον υπολογιστή ], [ Επιλογή για μεταφόρτωση (FTP) ] ή [ Προστασία ] υποδεικνύονται με εικονίδια ( Πληροφορίες αρχείου ). Η σήμανση μπορεί να αφαιρεθεί αν χτυπήσετε ξανά προς την ίδια κατεύθυνση.

Μετακίνηση προς τα εμπρός

Επιλέξτε τη χειρονομία που χρησιμοποιείται για την προώθηση καρέ.

Επιλογή

Περιγραφή

S

[ Αριστερά←Δεξιά ]

Γυρίστε από δεξιά προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη εικόνα.

T

[ Αριστερά → Δεξιά ]

Γυρίστε από αριστερά προς τα δεξιά για να δείτε την επόμενη εικόνα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο