Επιλέξτε αν ανάβει ο ενσωματωμένος βοηθητικός φωτισμός AF για να υποβοηθήσει τη λειτουργία εστίασης στη λειτουργία φωτογραφίας όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Στη λειτουργία φωτογραφίας, το φωτιστικό θα ανάψει όπως απαιτείται όταν επιλέγεται το AF-S για λειτουργία εστίασης.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Ο φωτισμός δεν ανάβει για να βοηθήσει τη λειτουργία εστίασης. Η κάμερα ενδέχεται να μην μπορεί να εστιάσει όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.

Το AF-Assist Illuminator
  • Ο βοηθητικός φωτισμός AF έχει εμβέλεια περίπου 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Αφαιρέστε τα καλύμματα των φακών όταν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό.

  • Μην εμποδίζετε τον βοηθητικό φωτισμό AF ενώ είναι αναμμένος.

  • Ορισμένοι φακοί ενδέχεται να μπλοκάρουν το φως από τον βοηθητικό φωτισμό AF σε ορισμένες ή όλες τις αποστάσεις εστίασης. Πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς είναι διαθέσιμες από το Κέντρο λήψης της Nikon.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο