Επιλέξτε εάν μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά σημεία εστίασης για προσανατολισμό "ευρύ" (οριζόντιο), για προσανατολισμό "ψηλό" (κατακόρυφο) με την κάμερα να περιστρέφεται 90° δεξιόστροφα και για "ψηλό" προσανατολισμό με την κάμερα περιστρεφόμενη 90° αριστερόστροφα.

  • Επιλέξτε [ Off ] για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σημείο εστίασης ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της κάμερας.

Η κάμερα περιστράφηκε 90° αριστερόστροφα

Οριζόντιος (ευρύς) προσανατολισμός

Η κάμερα περιστράφηκε κατά 90° δεξιόστροφα

  • Επιλέξτε [ Σημείο εστίασης ] για να ενεργοποιήσετε την ξεχωριστή επιλογή σημείου εστίασης. Για να ενεργοποιήσετε τη χωριστή επιλογή τόσο του σημείου εστίασης όσο και της λειτουργίας περιοχής AF, επιλέξτε [ Λειτουργία σημείου εστίασης και περιοχής AF ].

Η κάμερα περιστράφηκε 90° αριστερόστροφα

Οριζόντιος (ευρύς) προσανατολισμός

Η κάμερα περιστράφηκε κατά 90° δεξιόστροφα

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο