Επιλέξτε εάν το σημείο εστίασης που έχει επιλεγεί από την κάμερα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται αφού αλλάξετε τις λειτουργίες περιοχής AF χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο στο οποίο [ Λειτουργία περιοχής AF ], [ Λειτουργία περιοχής AF + AF-ON ], [ Ανάκληση λειτουργιών λήψης ] ή [ Η ανάκληση λειτουργιών λήψης (αναμονή) ] έχει εκχωρηθεί μέσω της Προσαρμοσμένης ρύθμισης f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη) ]. Αυτό ισχύει μόνο εάν αλλάξετε τις λειτουργίες της περιοχής AF ενώ εστιάσετε με το κουμπί λήψης πατημένο μέχρι τη μέση.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματο ]

Το σημείο εστίασης που επιλέχθηκε τελευταία φορά από την κάμερα πριν αλλάξετε τις λειτουργίες περιοχής AF παραμένει σε ισχύ.

[ Απενεργοποίηση ]

Το σημείο εστίασης που επέλεξε τελευταία ο χρήστης αποκαθίσταται.

  • Η διατήρηση του σημείου εστίασης ισχύει εάν ενώ πατάτε το χειριστήριο, αλλάζετε από μια λειτουργία περιοχής AF, όπως το [ Auto-area AF ] στην οποία το σημείο εστίασης επιλέγεται αυτόματα σε μια λειτουργία στην οποία το σημείο εστίασης επιλέγεται χειροκίνητα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο