Χρησιμοποιήστε πιο ζεστά χρώματα με μειωμένη φωτεινότητα στις οθόνες λήψης, μενού ή/και αναπαραγωγής. Αυτό διευκολύνει την προβολή των οθονών με όραση προσαρμοσμένη σε σκοτεινά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια αστρονομικών φωτογραφιών και παρόμοια.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Επιλογές χρωμάτων ζεστής οθόνης ]

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές.

  • [ Λειτουργία 1 ]: Χρησιμοποιήστε πιο ζεστά χρώματα στις οθόνες λήψης, μενού και αναπαραγωγής.

  • [ Λειτουργία 2 ]: Χρησιμοποιήστε πιο ζεστά χρώματα στην οθόνη του μενού. Τα πιο ζεστά χρώματα χρησιμοποιούνται επίσης για τα εικονίδια και άλλες πληροφορίες στις οθόνες λήψης και αναπαραγωγής, αλλά όχι για την προβολή μέσω του φακού ή του περιεχομένου των ίδιων των εικόνων.

  • [ Off ]: Δεν χρησιμοποιούνται ζεστά χρώματα.

[ Φωτεινότητα οθόνης ζεστού χρώματος ]

Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ζεστού χρώματος. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο