Επιλέξτε [ ON ] για πρόσβαση σε μια σειρά από μικρότερες ταχύτητες κλείστρου στη λειτουργία M .

 • Όταν έχει επιλεγεί το [ OFF ], η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου ποικίλλει ανάλογα με τον ρυθμό καρέ ως εξής.

  • 120p: 1 / 125 s

  • 100p: 1 / 100 s

  • 60p: 1 / 60 s

  • 50 p: 1 / 50 s

  • 30p: 1 / 30 s

  • 25 p: 1 / 25 s

  • 24p: 1 / 25 s

 • Όταν είναι επιλεγμένο το [ ON ], οι ελάχιστες ταχύτητες κλείστρου για ρυθμούς καρέ από 60p έως 24p πέφτουν στο 1 / 4 s. Αυτά για 120p και 100p δεν αλλάζουν.

 • Η επιλογή [ ON ] και η επιλογή μιας αργής ταχύτητας κλείστρου συμβάλλει στην αποφυγή υπερβολικής αύξησης της ευαισθησίας ISO κατά τις λήψεις του νυχτερινού ουρανού και άλλων σκοτεινών θεμάτων.

 • Τα βίντεο που εγγράφονται σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου όταν είναι επιλεγμένο το [ ON ] θα περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα πολλαπλά αντίγραφα των ίδιων καρέ.

 • Για να μειώσετε το θάμπωμα που προκαλείται από το κούνημα της κάμερας σε βίντεο που έχουν εγγραφεί σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου ενώ είναι επιλεγμένο το [ ON ], συνιστούμε να τοποθετήσετε την κάμερα σε τρίποδο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο